top of page

פתרונות בתחום הטכנולוגי

בינת סמך מציעה מגוון פתרונות משולבים בכדי לסייע לכם עם המערכות המתקדמות ביותר ולהפחית עלויות שוטפות.

הפתרונות הינם בתחומי ניהול קשרי לקוחות (CRM), אבטחת מידע, ניהול ידע, מערכות גיבוי, מומחי IT, מיקור תהליכים עסקיים

(BPO), רשתות תקשורת, תמיכה ושירות.

אינטגרציה ותשתיות
ציוד
מערכת שליטה ובקרה
מערכת ניהול
קשרי לקוחות
CRM
מערכת ניהול קריאות
מערכות גיבוי
מערכת ניהול ידע
bottom of page