top of page

מערכת שליטה ובקרה

מערכת שליטה ובקרה הינה מערכת המסוגלת לספק את כל צרכי הארגון באופן מלא על ידי ניטור כל התקן בסביבת הלקוח כגון- נתבים, שרתים, אפליקציות, רכיבי חומרה וכו' הן בראיה תשתית והן בראיה עסקית

 • יכולת הטמעה מהירה- מערכת שו"ב בעלת יכולות נרחבות ביותר אך יחד עם זאת מתאפיינת בהטמעה קצרה ביותר.

 • תפעול ותחזוקה- המערכת מתאפיינת בדרישות תחזוקה נמוכות ביותר ללא צורך בכ"א ייעודי. לימוד המערכת הינו מהיר ביותר ומאפשר ללקוח לנהל את מערך השו"ב באופן עצמאי בצורה פשוטה ומהירה (הוספת רכיבים, ניטורים, הגדרות, דוחות).

 • הרחבות ותוספות- המערכת מאפשרת למנהל המערכת לבצע מגוון רחב של פעולות באופן עצמאי החל בניהול המערכת באמצעות סט רחב של תבניות ו- PLUGINS ועד פיתוח SCRIPTS בכל שפה שניתן לטעון למערכת ולבצע באופן אוטומטי תחת בקרה. המערכת כוללת מנגנון הרשאות רחב המאפשר הגדרת משתמשים בהתאם לתחום פעילותם.

 • תמיכה מקומית חברה ישראלית המפתחת את המוצר בישראל. ללקוחות החברה ערוץ ישיר לצוות הפיתוח וכמובן למוקד התמיכה.

 • ניטור מבוסס AGENTS- המערכת מספקת שימוש ב- AGENTS ייעודיים לניטור מרבית מערכות ההפעלה הנפוצות בכל הגרסאות.

 • ניהול מרכזי - המערכת כוללת ממשק ניהול ידידותי המאפשר ניהול קל ופשוט של מערך השו"ב הארגוני על כך חלקיו (SYSTEM, תקשורת, אפליקציות, DB וכו').

 • זיהוי רכיבים / סריקה- המערכת כוללת מנגנון סריקה לצורך זיהוי וטעינת רכיבים לניטור. הסריקה מזהה את הרכיבים במספר אופנים.

 • בסיס נתונים פתוח- המערכת נשענת על בסיס נתונים MySQL אשר הינו פתוח למנהל המערכת באופן המאפשר שליחת שאילתות וממשקים ישירות ל- DB.

 • דוחות- המערכת מספקת מגוון דוחות- היסטוריה, זמינות, ביצועים וכו'. כמו כן ניתן להפיק דוחות מבסיס הנתונים באמצעות שאילתת SQL.

 

יכולת טיפול באירועים:

 • המערכת מאפשרת בנייה של שירותים עסקיים בצורה קלה ופשוטה. לאחר בניית השירות תציג המערכת חיווי עבור התהליך ותאפשר זיהוי הרכיב התקול וסוג השירות שנפגע.

 • המערכת מאפשרת הגדרת ספים סטטיים וכן לעשות שימוש במנגנון ספים דינאמי הכוללים  "לימוד" המצב הקיים והתרעה על חריגה מממוצעים

 • המערכת כוללת מודול ניהול תקלות מובנה המאפשר לתעד כל ארוע כולל שם המטפל, תאריך, אופי הטיפול וכו'. כמו כן ניתן לממשק את המערכת לכלי CRM חיצוניים (במסגרת התאמות קצרות באתר הלקוח).

 • למערכת API רחב המאפשר התממשקות לכלי צד ג' ב-  WEB SERVICE, HTTP, TRAP ועוד. המערכת התממשקה במספר פרוייקטים למערכות צד ג'.

 • למערכת יכולות ניטור מתקדמות ביותר לסביבות CLUSTER ולסביבות VM. ניטור CLUSTER מאפשר זיהוי תקלות אשר אינן פוגעות בשירות ולהתריע רק עבור הרכיב התקול. למערכת השו"ב יכולת ניטור מלאה של סביבת VMware, הן בתצורת ESX בשרת בודד או במספר שרתים והן כחוות שרתים רחבה בעלת יכולת שרידות וגיבוי. המערכת תתמוך בניטור כל השרתים הווירטואליים המותקנים באתר. כמו כן, המערכת תומכת בצורה מלאה בסביבת Hyper-V.

 • המערכת מאפשרת תצוגה גרפית עבור כל נתון אשר נדגם במערכת כולל יכולות חיפוש, שמירת נתונים (היסטוריה) וצפייה בגרף דינאמי בזמן אמת.

 • למערכת מגוון תצוגות לצפייה וניהול מבנה הרשת.

bottom of page