top of page

מערכת גיבוי

כמויות מידע עצומות, גיבוי נתונים, אבדן מידע קריטי וסכנת השבתה הם רק חלק מהאתגרים עימם מתמודדים ארגונים גדולים ועסקים קטנים כאחד. מערכי האחסון והגיבוי שבינת סמך מיישמת באתרי לקוחותיה מצמצמים את החשיפה לסיכונים אלה ומאפשרים להתמודד עם דרישות הגיבוי והשחזור, הגדלת נפחי אחסון, שיפור זמינות המידע ורמת הביצועים של מערכות המחשוב הארגוניות, הרחבת יכולות גיבוי, התאוששות מאסון והמשכיות עסקית, להניח בסיס לתשתיות וירטואליות.

 

סל פתרונות הגיבוי והאחסון הרחב שבינת סמך מספקת מציע טכנולוגיות וירטואליים חדשניות לצד פתרונות גיבוי פיזיים מסורתיים.עם פתרונות הגיבוי והאחסון של בינת סמך אפשר לשמור על המידע הארגוני ולהבטיח את שרידותו בכל תרחיש.

 

מומחי הגיבוי של בינת סמך מיומנים בהקמת מערכות גיבוי ואחסון באתרי לקוחות החברה על מכלול שלביה, החל מהתכנון, קביעת נהלי העבודה, התאמת הארכיטקטורה לדרישות העסקיות עד ליישום, הטמעה, תמיכה ותחזוקה.

 

bottom of page