top of page

מערכת לניהול קשרי לקוחות

ניסיוננו בהפעלת מרכזי שירות עם לקוחות ממגוון תחומים והיותנו חלק מקבוצה המתמחה בתחום הטכנולוגי מאפשר לנו להציע פתרונות טכנולוגיים מקצועיים וממוקדים עבור קהל לקוחותינו בתחום מערכות CRM ולהתאים ולאפיין את המערכת ע"פ דרישות וצרכים קיימים למתן שירות יעיל, פונקציונאלי המאפשר יכולות פילוחים ודיווחים באופן מרבי.

 

המערכת הינה משולבת ורבת עוצמה לניהול תיקי לקוחות ומאופיינת בפונקציונליות וממשק ידידותי למשתמשים המאפשרים להם לעבוד באופן יעיל ומהיר.

 

המערכת מאפשרת לנתח ולנהל את כל ההיבטים השונים הקשורים לדיאלוג עם הלקוח. מערכת זו תשמש הן לתיעוד שיחות נכנסות והן לתיעוד שיחות יוצאות.

 

מאפיינים נוספים למערכת:

 • למערכת קישוריות למערכות אחרות

 • חיבור למערכות טלפוניה וחייגנים CTI

 • ניהול מערך שליחת SMS

 • ממשק Outlook אינטגרטיבי

 • תמיכה בשרת פקסים ושרת דואר

 • מודול קליטת הודעות מאתר האינטרנט באמצעות הדוא"ל

 • ממשק ניהול הלקוחות

 • מאגר לקוחות- ניהול ואחזקה, הגדרת פרופילים שונים ועוד

 • תיעוד פניות לקוחות

 • יומן משימות

 • מערך כלי עבודה לניהול טלמרקטינג

 • מחולל מסמכים / מכתבים- מסמכים ומכתבים בעלי תבנית קבועה

 • שיחות יוצאות- מערכת לניהול ומעקב אחר שיחות- טלמרקטינג: כלים להקצאת לקוחות למוקדנים, יומני עבודה למשתמשים, מסכי התנגדויות ותסריטי שיחה.

 • המערכת מאפשרת קליטת קבצים בפורמטים שונים.

 • קיים מודול לתסריטי שיחה המשתנה בהתאם לנושאים שונים, מוצר.

 • קיימת יכולת צפייה בהיסטוריית שיחות וכן מעקב אחר היסטורית הפניות. המערכת מאפשרת לקבל תמונת מצב אודות כל הפניות שנצברו ללקוח, פניות אלו ניתנות לסינון לפי מספר חתכים.

 • המערכת כוללת מחולל שאילתות מתקדם מסוגו.

 

bottom of page