top of page

שירותי IT מנוהלים

חברת בינת סמך מציעה פתרון לשרותי מחשוב אינטגרטיבי הכוללים עבודה בהתאם למתודולוגיה,

שירותי ניהול אתר, שירותי מחשוב שוטפים, שירותי מכרז התמיכה הטלפוני, שרותי ניטור,

פרויקטי מיחשוב ושירותי ייעוץ

שירותי ה- Outsourcing של בינת סמך, כוללים ניהול מתקן ומוקד שירות, מובנים במתודולוגיה התומכת בתקן 9001:2000 ISO.

שילוב זה גובש מתוך ניסיוננו המעשי המצטבר בניהול ותפעול פרויקטי Outsourcing והיכרותנו עם הדרישות הייחודיות של לקוחותינו.

מתודולוגיה זו הינה הקניין הרוחני של בינת סמך, היא משמרת את הידע הארגוני הרב שנצבר במהלך ביצוע פרויקטים מסוג זה, תוך תיעוד הלקחים מהפרויקטים ומספקת כלי עבודה מן המעלה הראשונה למנהלי הפרויקטים של החברה.

בינת מבטיחה כי העבודה תעשה בצורה אחידה, שיטתית ומסודרת.

מתודולוגיה זו גובשה ע"י צוות מיוחד שכולל מנהלים מנוסים של פרויקטי מיקור חוץ ואנשי הבטחת איכות, שמתעדים את כל תהליכי ושלבי הפרויקט.

סדרת הנהלים ממשיכה להתעדכן בהתאם להערות, שינויים ופעולות מתקנות "מן השטח".

המתודולוגיה כוללת תכנון, ביצוע ובקרה, תוך התייחסות לרכיבים רבים ושונים כמו: ניהול הרשאות, ניהול שליטה ובקרה, ניהול צרכים גמיש, ניהול אחסון ועוד רבים.

מתודולוגיה זו בנויה על ציר מרכזי בעל חזית יחידה מול משתמש הקצה והוא: מרכז התמיכה הטלפוני

 

שרותי ניהול אתר

בשירות זה, בינת סמך ממנה מנהל פרויקט אתר אשר יהיה המנהל הישיר של מנהל הרשת באתר וכן יהיה איש הקשר מול הלקוח לכל נושא והיבט של מתן השירות.

בשלב ביצוע העברת האתר לאחריות בינת סמך והטמעת הנהלים ומתודולוגיית השרות, מנהל הפרויקט יהיה אחראי להטמעה וליישום של העברת הלקוח לאחריות תפעולית של בינת סמך (בכל ההיבטים) דרך הטמעת נהלי העבודה ועד ליישום ועבודה בפועל עפ"י מתודולוגיית השרות.

 

שרותי מחשוב שוטפים באתר

במסגרת שירותי הניהול, ימונה מנהל אתר האחראי לתמיכה, תחזוקה ותפעול טכני, תיאום פעילות מרכז התמיכה, ניהול הפעילות באופן יום-יומי, ייזום וביצוע מהלכים, שיפור השירות ועוד.

 

שרותי מרכז התמיכה

בינת סמך תספק את שרותי  ה- Help Desk  מתוך מרכז השרות שלה ברמת החייל. במרכז יטופלו כל הפניות של המשתמשים  בכל תחומי התשתיות והאפליקציה. המוקד יטפל הן בבעיות System, Communication והן בבעיות Security.

המוקד ישרת את כל משתמשי הקצה של הלקוח.

ניהול הפניות במוקד השירות מבוסס על מערכת ממוחשבת ומשוכללת לרישום, מעקב ובקרה אחר פניות. המערכת הממוחשבת, ונהלי העבודה המיושמים בפועל ב- Help Desk, נועדו להבטיח את רמת-השירות. מוקד השירות מאויש על ידי צוות של תומכים הפועלים כמנתחי פניות המאבחנים ופותרים בעיות מחד, ומפעילים ומבקרים את פעילות אנשי השטח מאידך וקבלני המשנה.

 

שרותי ניטור

במסגרת השירות, אנו מציעים מערכת שליטה ובקרה המסוגלת לספק את כל צרכי הארגון באופן מלא על ידי ניטור כל התקן בסביבת הלקוח כגון - נתבים, שרתים, אפליקציות, רכיבי חומרה וכו'.

 

שרותי חומרה

במסגרת הפעילות השוטפת ייבצע מנהל הרשת התקנות וכל פעילות לתפעול הציוד הקיים באתר ו/או ציוד חדש שנרכש שאינו בהגדרתו פרוייקט.

 

שרותי פרוייקטי מחשוב

פרויקט היא הגדרה למשימה חד פעמית בעלת נקודת התחלה וסיום ברורות, שיש לבצע במסגרת תקציב, כוח אדם ולוח זמנים מוגדר.

בנוסף לפעילות הקבועה והשוטפת, ללקוח הזכות לבקש, במהלך תוקפו של ההסכם לבצע עבורו מעת לעת פרויקטים מיוחדים בתחום התשתיות או קבלת ייעוץ ו/או שירותים אחרים.

 

שרותי ייעוץ

בינת סמך מספקת ייעוץ טכנולוגי אינטגרטיבי אצל לקוחותיה.

השרות ניתן ללא כל עלות והוא מהווה חלק בלתי נפרד מהראייה הכוללת של הפעילות הן בהיבט הטכנולוגי והן בהיבט הכלכלי של הלקוח. לרשות הלקוח ייעמדו קשת של מומחים בנושאי מחשוב שונים כגון: אבטחת מידע, תקשורת, רשתות ועוד. בכל שלב בו הלקוח ייבקש לבחון פתרון טכנולוגי, יפנה למנהל הפעילות וזה ייתאם עבורו מומחה לייעוץ בנושא.

 

bottom of page